• Trang 3/21 (248):
  • 2
  • 3
  • 4
Thông tin sát nhập Long An với TP HCM

Thông tin sát nhập Long An với TP HCM

2511-2021

Long An là một trong các tỉnh tiếp giáp và gần nhất với thành phố HCM. Có tốc độ phát triển đô thị mạnh nhất năm 2020, có thể đây chính là khu vực tiềm năng đang được các doanh nghiệp nước ngoài rót vốn đầu tư mạnh mẽ. Sắp tới, nhanh chóng sát nhập Long An với Tp ...

Xem chi tiết
  • Trang 3/21 (248):
  • 2
  • 3
  • 4