Cơ hội Đầu Tư bất Động Sản Gần Các Khu Công NGhiệp

Đầu tư bất động sản gần các khu công nghiệp sẽ pháp triển và đột phá ra sao, khi các nguồn lao động từ các tỉnh thành đổ về,khi đó nó sẽ làm cho thị trường bất động sản nóng lên và có sự đột phá.

Đất Nền ĐỨC HÒA CENTER

Đất Nền

ĐỨC HÒA CENTER

Đức Hòa Thượng, Xã Đức Hoà Thượng, Huyện Đức Hòa, Long An

1,2 tỷ

/nền